menu

Disclaimer

Disclaimer en cookieverklaring


Vigores Health claimt niets, doet geen beloftes en geeft geen garanties. Iedereen geassocieerd met dit werk, inclusief maar niet beperkt tot het lichaamswerk en coaching stellen geen diagnose noch behandelen specifieke gezondheidsproblemen. Alleen jij bent verantwoordelijk voor het toezien op en het continueren van uw eigen medische behandeling en zorg. De behandeling vervangt geen dokters consult.


1. Gebruiksvoorwaarden van onze website

1.1 Het gebruik van onze website en webshop is onderworpen aan de hierna opgenomen voorwaarden

en bepalingen. De gebruiksvoorwaarden zijn vrij consulteerbaar op onze website, en door onze

website te bezoeken wordt u geacht hiervan kennis te nemen en ze zonder voorbehoud te

aanvaarden. Voor specifieke verrichtingen op onze website waarbij persoonsgegevens worden

verwerkt, zal er uitdrukkelijk gevraagd worden naar uw toestemming en is onze privacyverklaring van

toepassing (link naar privacyverklaring). Onze website maakt ook gebruik van cookies. Voordat u

verder surft op onze website, zal eveneens gevraagd worden om de cookies te accepteren. Meer

informatie over het gebruik van cookies, vindt u verder in deze disclaimer.

De inhoud van onze website wordt vaak gewijzigd, zodat ook deze cookieverklaring vaak moet worden

aangepast. Wij raden u aan om de cookieverklaring op geregelde tijdstippen te consulteren.

1.2 De verstrekte informatie en gegevens blijven onze eigendom. Hoewel wij hiertoe ernstige

inspanningen leveren, kan niet gegarandeerd worden dat de informatie en gegevens op deze website

altijd volledig, juist en bijgewerkt zijn. Wij kunnen evenmin een voortdurende toegang tot onze

website garanderen, mede doordat op geregelde tijdstippen (vrijwel dagelijks) bijgewerkte data

ingevoerd worden. Als u onjuistheden opmerkt, kan u steeds bij onze webhost terecht, waarvan u de

contactgegevens onderaan de website terugvindt.

1.3 Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse, onrechtstreekse of incidentele

schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de via de website ter beschikking gestelde

informatie.

1.4 De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door het auteursrecht

beschermd. U hebt het recht de informatie op de website te raadplegen, voor persoonlijk gebruik te

downloaden. Reproductie van de inhoud van de website, waarbij de inhoud aan het publiek wordt

meegedeeld of deze ter beschikking wordt gesteld (zonder bronvermelding), of bepaalde inhoud wordt

verkocht of verdeeld aan het publiek, is verboden. Aan de gebruikers van onze website worden geen

auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten, hetzij naburige rechten of daaraan

gekoppelde vermogensrechten overgedragen. Bij elke inbreuk op onze intellectuele eigendomsrechten

of deze van onze commerciële partners, is de gebruiker gehouden tot schadevergoeding. De

bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten zijn van

toepassing, zoals geïncorporeerd in Boek XI,Titel 5 van het Wetboek van Economisch Recht.

1.5 Uitsluitend ter informatie bevat de website hyperlinks naar websites van derden. Wij garanderen

niet dat deze websites beschikbaar zijn en kan evenmin verantwoordelijk gesteld worden voor hun

inhoud of kwaliteit. Het betekent ook niet dat er een samenwerking zou bestaan tussen ons en de

beheerders van die sites.


2. Gebruik van cookies

2.1. Onze website maakt van gebruik van "cookies". Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde

schijf van uw computer geplaatst worden op het moment dat de website wordt bezocht. Deze cookies

vergemakkelijken en versnellen de toegang tot onze website.

Bepaalde cookies hebben een louter technische functie, en dienen louter voor de opslag van

informatie, waarmee verder niets wordt gedaan. Andere cookies zijn strikt noodzakelijk om onze

applicaties te doen functioneren en de door de gebruiker gevraagde dienstverlening te garanderen.

Bepaalde cookies woerden gebruikt om de inhoud van uw bestelling op de webshop bij te houden, of

om bezoekersstatistieken te genereren. Daarbij kunnen persoonsgegevens worden verwerkt.

Voordat u onze website bezoekt, wordt gevraagd om uw toestemming te geven voor het gebruik van

cookies. U kan het gebruik van cookies weigeren, maar dan zullen bepaalde applicaties niet

beschikbaar zijn en kunnen wij onze dienstverlening niet garanderen.

U kunt uw browser instellen om u te waarschuwen wanneer een cookie wordt aangemaakt of om het

aanmaken ervan te verhinderen. Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies

weigeren. Op de volgende website vindt u voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies

te weigeren:  http://www.aboutcookies.org

U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel

apparaat.

De cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan

de website (een zogenaamde ‘session’ cookie) of bij latere, herhaalde bezoeken (een zogenaamde

‘permanente’ cookie). Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die u bezoekt

of door partners waarmee deze website samenwerkt. De server van een website kan alleen de cookies

lezen die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op je computer

of mobiel apparaat bevindt. Cookies worden op uw computer of uw mobiel apparaat gestockeerd in de

folder van uw browser. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de

cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode zodat uw persoonsgegevens worden

geanonimiseerd.

Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en

sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website.

Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van een website of de publiciteit op een website

relevanter te maken voor de bezoeker en aan te passen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften.

U kunt de installatie van cookies weigeren, maar dan zullen sommige onderdelen van onze websites

niet of niet optimaal werken. Indien u onze websites verder bezoekt zonder uw cookie-instellingen aan

te passen en de link “accepteren” aanklikt, gaan we ervan uit dat u de installatie van cookies

aanvaardt.

2.2.Deze site maakt onder andere gebruik van volgende cookies:

- Addthis: __atuvc. Dit is een cookie van de externe dienst Addthis om content te sharen.

- Google Analytics: __utma, __utmb, __utmc, __utmz. Dit zijn cookies om de bezoekersaantallen

bij te houden, deze bevatten echter geen persoonlijke gegevens.

- Facebook pixel: dit is een stukje code die we op onze website plaatsen om uw voorkeuren en

uw App-activiteiten te analyseren, zodat we u eventueel via facebook kunnen opnieuw kunnen

benaderen via een advertenties op maat.


3. Verwerking persoonsgegevens

3.1 Wij behandelen persoonsgegevens volgens de bepalingen van de Verordening (EU) 2016/679 van 27

april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in

verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot

intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Hierna: Algemene Verordening gegevensbescherming)

3.2 Bij bepaalde verrichtingen op onze website zal gevraagd worden naar uw persoonsgegevens. Dit is

noodzakelijk om de door u gevraagde dienstverlening te garanderen. (Het plaatsen van een boeking,

de aankoop van een voucher, of het intekenen op Last-Minute deals.

Wij zullen geen gegevens verwerken waarvoor geen toestemming wordt gevraagd, of dewelke niet

noodzakelijk is voor onze dienstverlening.

Welke gegevens wij verwerken, alsook om welke doeleinden wij dit doen, en op basis van welke de

rechtsgronden dit gebeurt, vindt u terug in onze privacyverklaring dewelke ook vrij consulteerbaar is

op onze website. Zie luik Privacy policy.

U kunt zich verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing. U hebt altijd

het recht de juistheid van uw persoonsgegevens te verifieren en onjuistheden te laten verbeteren. U

kunt ook vragen dat uw persoonsgegevens uit onze bestanden worden verwijderd. Hiervoor volstaat

een mailtje naar info@vigoreshealth.be .

U heeft het recht om een klacht in te dienen omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens bij de

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), Drukpersstraat 35 | 1000 BRUSSEL

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact.

Tel |  +32 (0)2 274 48 00

Fax | +32 (0)2 274 48 35


4. Geschillen

Geschillen die voortkomen uit het gebruik van deze site of informatie op de site, vallen onder de

toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan

de rechtspraak van de rechtbanken van Kortrijk (België), en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen

die rechtbanken te brengen

Messenger logo
Chat